SC LIRA COP CREATIVE SRL, este acreditata de Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti pentru a presta servicii de INFORMARE SI CONSILIERE PROFESIONALA.

 

Descrierea serviciului de informare si consiliere oferit:

 Informarea si consilierea profesionala reprezinta orice informatie si/sau sprijin specializat oferit unei persoane cu privire la: alegerea unei ocupatii, progresul intr-o ocupatie, adaptarea la o ocupatie care se modifica, schimbarea ocupatiei sau orice alte probleme legate de o profesie (modalitati de mentinere a locului de munca, etc.).

Activitatile de informare, consiliere si orientare profesionala includ:

   • Servicii furnizate pentru persoane de toate varstele in orice moment al vietii acestora, cu scopul de a le asista in alegerea celor mai bune oportunitati de educatie, formare sau ocupare, si de a le sprijini in propria dezvoltare personala si profesionala.
   • Servicii pentru persoanele care nu au intrat inca pe piata muncii, pentru cei care cauta un loc de munca sau pentru persoanele angajate care doresc sa se reorienteze catre o alta profesie/ocupatie sau sa se specializeze intr-un anumit domeniu.

 Modul de organizare:

 Informarea si consilierea profesionala este alcatuita din doua tipuri importante de servicii:

   1. Informarea profesionala (vocational orientation) care presupune:
    • Furnizarea de informatii legate de evolutia pietei muncii, analiza ocupationala, posibilitati de instruire, modalitati de folosire a testelor de autoevaluare, etc.;
    • Identificarea nevoilor de informare a somerului;
    • Acordarea de informatii privind piata muncii: despre ocupatii, meserii si profesii, conditii de exercitare, de salarizare si promovare, conditii impuse de angajatori, dinamica ocupatiilor;
    • Adunarea de informatii despre persoana care solicita sprijin (profilul psihologic, interese profesionale), identificarea punctelor tari ca elemente de baza in stabilirea traseului profesional.
   2. Consilierea profesionala este forma confidentiala de a oferi sprijin persoanelor aflate in situatii de criza (somaj) sau in scopul prevenirii acestora;

 

Presupune o forma speciala de comunicare, o relatie stabilita intre doua persoane, consilier si persoana, de fiecare data unica. Este bazata pe principiul dezvoltarii personale si presupune incurajarea autonomiei si cresterea gradului de motivare a persoanei, astfel incat acesta sa se implice activ in rezolvarea problemelor personale, asumandu-si responsabilitatea luarii unor decizii in plan profesional.

Serviciul de informare si consiliere profesionala se va organiza astfel:

 Informarea si consilierea profesionala se realizeaza prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup, oferite la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca, acestea urmand a beneficia de servicii specializate de informare si consiliere vocationala si profesionala, ce au ca scop cresterea sanselor de a gasi un loc de munca corespunzator aspiratiilor profesionale, pregatirii profesionale si ofertei de locuri de munca existente pe piata locala. Serviciile vor fi oferite promovand egalitatea de sanse la angajare pentru grupurile vulnerabile cum sunt somerii de lunga durata, cu accent pe incurajarea si pregatirea somerilor in demararea propriei afaceri.

   • Identificarea problemelor persoanei;
   • Stabilirea impreuna cu persoanele consiliate a pasilor ce trebuie parcursi pentru alegerea ocupatiei/meseriei, pentru incadrarea in munca sau formarea profesionala; aplicarea testului Cognitrom Assessment System “CAS++v.2”, in vederea stabilirii vocatiei profesionale care se potriveste cel mai bine respondentului;
   • Formularea obiectivelor, scopurilor persoanei consiliate;
   • Intocmirea planului individual de actiune pe baza rezultatelor discutiilor individuale si a testarilor efectuate;
   • Organizarea de aplicatii practice pentru insusirea tehnicilor si instrumentelor de cautare a unui loc de munca: intocmirea unui CV, a scrisorii de intentie, prezentarea la interviu;
   • Monitorizarea si evaluarea pe intreg parcursul procesului de informare si consiliere profesionala a fiecarui client;

Serviciile constau in:

   • Furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
   • Evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
   • Dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
   • Consilierea profesionala si instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri;
   • Incurajarea si pregatirea persoanelor in demararea propriei afaceri;
   • Pregatirea adultilor astfel incat sa faca fata cererilor de pe piata muncii nationale si europene, in conditiile integrarii in UE;
   • Asigurarea mobilitatii profesionale dictata de o economie in continua schimbare si de societatea informationala;
   • Facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor tinta defavorizate, tinand seama de nevoile lor specifice.

 Serviciile noastre se bazeaza pe o infrastructura moderna prin care atat cerintele angajatorului cat si cele ale candidatului sunt respectate in totalitate, avand ca scop final indeplinirea cerintelor clientilor nostri.

Obiectivele stabilite

Obiectivul general al serviciilor de informare si consiliere furnizate de S.C. LIRA COP CREATIVE S.R.L este reintegrarea profesionala a persoanelor disponibilizate si a persoanelor aflate in somaj, in directa concordanta cu necesitatile specifice identificate pe piata fortei de munca si in cadrul sectorului economic.

 

Platforma de testare psihologica este acreditata de Colegiul Psihologilor din Romania.