Protectia Datelor Personale

 

Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale

Lira Cop Creative prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale...

     Referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicatibilitate generala conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
     Lira Cop Creative este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal cu numarul 32337, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate.

Motivatia colectarii si prelucrarii

Datele dvs. personale sunt necesare prestarii de servicii ale Lira Cop Creative pentru realizarea obiectului de activitate principal - alte forme de invatamant "organizare cursuri de formare si perfectionare profesionala".

     Va informam ca societatea noastra are obligatia, conform metodologiei ANC de a solicita copii dupa documentele de identitate precum si alte documente ale persoanelor care doresc sa se inscrie la cursuri. Aceste date sunt necesare in vederea completarii formularelor cu regim special respectiv registre matricole si absolvire, certificate de calificare/absolvire si suplimente descriptive.

Partile care au acces la informatiile cu caracter personal

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Lira Cop Creative si sunt comunicate imputernicitului operatorului.

Drepturile persoanelor a caror date personale sunt colectate si / sau prelucrate

Persoanle au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege când prelucrarea de catre Lira Cop creative a datelor este obligatorie.